องค์ประกอบคุณภาพตามเกณฑ์ สกอ.

คณะวิชาสามารถดาวน์โหลดเอกสารหลักฐานตามองค์ประกอบ 
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
View Download
  207k v. 1 May 30, 2013, 2:29 AM Pairot Jamsri
ĉ
View Download
  327k v. 1 May 30, 2013, 2:29 AM Pairot Jamsri
ĉ
View Download
  207k v. 1 May 30, 2013, 2:29 AM Pairot Jamsri
ĉ
View Download
  267k v. 1 May 30, 2013, 2:29 AM Pairot Jamsri
ĉ
View Download
  323k v. 1 May 30, 2013, 2:29 AM Pairot Jamsri
Ċ
View Download
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ชุดต่าง ๆ   6216k v. 1 Jul 15, 2013, 1:01 AM Pairot Jamsri
Ĉ
View Download
ตารางคำนวณคะแนน   1235k v. 1 Jul 13, 2013, 10:01 PM Pairot Jamsri
ċ

Download
คำนวณคะแนน   1363k v. 1 Jul 13, 2013, 10:01 PM Pairot Jamsri
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
View Download
  370k v. 2 Aug 14, 2013, 12:42 AM Pairot Jamsri
ĉ
View Download
  62k v. 2 Aug 14, 2013, 12:40 AM Pairot Jamsri
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
View Download
  547k v. 2 Jun 17, 2013, 2:38 AM Pairot Jamsri
ĉ
View Download
  852k v. 2 Jun 17, 2013, 2:38 AM Pairot Jamsri
ĉ
View Download
เอกสารประกอบตัวบ่งชี้ สมศ. 16.2   53k v. 2 Jul 9, 2013, 11:21 PM Pairot Jamsri
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Download
  296k v. 2 May 8, 2013, 1:14 AM Pairot Jamsri
ċ

Download
  2216k v. 2 May 8, 2013, 1:13 AM Pairot Jamsri
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
View Download
เอกสารประกอบตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ข้อ 1   506k v. 3 Jul 13, 2013, 11:26 PM Pairot Jamsri
ċ

Download
เอกสารประกอบตัวบ่งชี้ืั้ 2.8 ข้อ 5  412k v. 2 Jul 13, 2013, 11:25 PM Pairot Jamsri
ĉ
View Download
เอกสารหลักฐานประกอบตัวบ่งชี้ที่ 2.5   176k v. 2 May 8, 2013, 9:05 PM Pairot Jamsri
ĉ
View Download
  523k v. 2 Aug 19, 2013, 1:19 AM Pairot Jamsri
ĉ
View Download
  48k v. 2 Aug 26, 2013, 8:17 PM Pairot Jamsri
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
View Download
เอกสารประกอบตัวบ่งชี้ที่ 3.1และ6.1  2526k v. 3 May 20, 2013, 9:00 PM Pairot Jamsri
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
View Download
  99k v. 2 Jun 5, 2013, 1:45 AM Pairot Jamsri
Ċ
View Download
  99k v. 2 Jun 5, 2013, 1:45 AM Pairot Jamsri
Ċ
View Download
  570k v. 2 Jun 5, 2013, 1:45 AM Pairot Jamsri
ċ

Download
  529k v. 2 Jun 5, 2013, 1:45 AM Pairot Jamsri
ĉ
View Download
  83k v. 2 Jun 5, 2013, 1:45 AM Pairot Jamsri
Ĉ
View Download
หลักฐานประกอบตัวบ่งชี้ 4.3   915k v. 2 Jul 10, 2013, 12:52 AM Pairot Jamsri
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Download
  112k v. 2 Jun 5, 2013, 1:26 AM Pairot Jamsri
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
View Download
เอกสารประกอบตัวบ่งชี้ที่ 6.1 (ใช้ได้ตั้งแต่ข้อ1 ถึงข้อ 5)ดูสารบัญ เลือกใช้ให้สอดคล้องข้อที่ประเมิน   6728k v. 2 May 8, 2013, 1:03 AM Pairot Jamsri
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
View Download
หลักฐานองค์ประกอบที่ 7 ตัวบ่งชี้ 7.1   148k v. 2 Jun 4, 2013, 8:20 PM Pairot Jamsri
Ċ
View Download
เอกสารประกอบตัวบ่งชี้ 7.2  103k v. 2 May 9, 2013, 1:25 AM Pairot Jamsri
ċ

Download
  5047k v. 2 Jul 10, 2013, 12:46 AM Pairot Jamsri
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
View Download
เอกสารทตัวบ่งชี้ิ 9.1   1281k v. 2 May 6, 2013, 8:33 PM Pairot Jamsri
ċ

Download
หลักฐานประกอบ 9.1 ข้อ 1   222k v. 3 Jul 10, 2013, 12:41 AM Pairot Jamsri
ĉ
View Download
หลักฐานองค์ประกอบที่ 9.1 ข้อ 4  396k v. 2 Jun 4, 2013, 8:19 PM Pairot Jamsri
Ċ
View Download
  291k v. 3 May 8, 2013, 9:04 PM Pairot Jamsri
Ċ
View Download
หลักฐานประกอบ 9.1 ข้อ 4 (ใช้คู่กับกำหนดการ QA สัญจร)   775k v. 2 Jun 4, 2013, 8:19 PM Pairot Jamsri
Ċ
View Download
  1007k v. 3 May 8, 2013, 2:35 AM Pairot Jamsri
Ċ
View Download
  2918k v. 3 May 8, 2013, 2:35 AM Pairot Jamsri
Ċ
View Download
  1422k v. 3 May 8, 2013, 9:04 PM Pairot Jamsri
Ċ
View Download
  474k v. 3 May 8, 2013, 2:35 AM Pairot Jamsri
Ċ
View Download
  497k v. 3 May 8, 2013, 2:35 AM Pairot Jamsri
Ċ
View Download
  491k v. 3 May 8, 2013, 2:35 AM Pairot Jamsri
Ċ
View Download
  474k v. 3 May 8, 2013, 2:35 AM Pairot Jamsri
Ċ
View Download
  488k v. 3 May 8, 2013, 2:35 AM Pairot Jamsri
Ċ
View Download
  460k v. 3 May 8, 2013, 9:04 PM Pairot Jamsri
Ċ
View Download
  481k v. 3 May 8, 2013, 9:04 PM Pairot Jamsri
Ċ
View Download
  496k v. 3 May 8, 2013, 9:04 PM Pairot Jamsri
Ċ
View Download
  490k v. 3 May 8, 2013, 2:35 AM Pairot Jamsri
Ċ
View Download
  483k v. 3 May 8, 2013, 9:04 PM Pairot Jamsri
Ċ
View Download
  514k v. 3 May 8, 2013, 2:35 AM Pairot Jamsri
Ċ
View Download
  634k v. 3 May 8, 2013, 2:35 AM Pairot Jamsri
Ċ
View Download
  873k v. 3 May 8, 2013, 2:35 AM Pairot Jamsri
Ċ
View Download
  2178k v. 3 May 8, 2013, 9:04 PM Pairot Jamsri
Ċ
View Download
  2604k v. 3 May 8, 2013, 2:35 AM Pairot Jamsri
Ċ
View Download
  853k v. 3 May 8, 2013, 2:35 AM Pairot Jamsri
Ċ
View Download
  1311k v. 3 May 8, 2013, 2:35 AM Pairot Jamsri
Ċ
View Download
  855k v. 3 May 8, 2013, 2:35 AM Pairot Jamsri
Ċ
View Download
  421k v. 3 May 8, 2013, 2:35 AM Pairot Jamsri
Ċ
View Download
  443k v. 3 May 8, 2013, 2:35 AM Pairot Jamsri
Ċ
View Download
  426k v. 3 May 8, 2013, 9:04 PM Pairot Jamsri
Ċ
View Download
  425k v. 3 May 8, 2013, 2:35 AM Pairot Jamsri
Ċ
View Download
  421k v. 3 May 8, 2013, 2:35 AM Pairot Jamsri
Ċ
View Download
  447k v. 3 May 8, 2013, 2:35 AM Pairot Jamsri
Ċ
View Download
  423k v. 3 May 8, 2013, 9:04 PM Pairot Jamsri
Ċ
View Download
  436k v. 3 May 8, 2013, 2:35 AM Pairot Jamsri
Ċ
View Download
  428k v. 3 May 8, 2013, 9:04 PM Pairot Jamsri
Ċ
View Download
  437k v. 3 May 8, 2013, 2:35 AM Pairot Jamsri
Ċ
View Download
  419k v. 3 May 8, 2013, 9:04 PM Pairot Jamsri
Ċ
View Download
  941k v. 3 May 8, 2013, 9:04 PM Pairot Jamsri
Ċ
View Download
  2420k v. 3 May 8, 2013, 2:35 AM Pairot Jamsri
Ċ
View Download
  1482k v. 2 May 9, 2013, 1:02 AM Pairot Jamsri
ċ

Download
แบบฟอร์มการเขียนรายงาน SAR ใช้เฉพาะตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องนะครับ   2543k v. 2 Aug 14, 2013, 12:43 AM Pairot Jamsri
ċ

Download
  15604k v. 2 May 22, 2013, 10:38 PM Pairot Jamsri
ċ

Download
  1774k v. 2 May 20, 2013, 2:05 AM Pairot Jamsri
ċ

Download
  799k v. 2 Jun 16, 2013, 9:25 PM Pairot Jamsri
ċ

Download
  16239k v. 2 May 20, 2013, 12:38 AM Pairot Jamsri
ċ

Download
  12399k v. 2 May 28, 2013, 12:35 AM Pairot Jamsri
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
View Download
  152k v. 2 Jul 13, 2013, 11:27 PM Pairot Jamsri
Comments